Mgr. Miloslav Jančík, advokát

B. Němcové 432, Zlín
+420 577 102 173

Cena právních služeb je sjednávána individuálně v souladu se zákonem o advokacii a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Při sjednání ceny je zohledňována časová náročnost věci a finanční možnosti klienta.

Cena může být sjednána následujícími způsoby:

časová odměna
odměna je určena hodinovou sazbou a počtem hodin, které advokát na zpracování věci pro klienta vynaloží
úkonová odměna
odměna advokáta je určena počtem úkonů, které advokát ve věci učiní (nezohledňuje se časové hledisko), sazba za jeden úkon právní služby je stanovena fixně, dle advokátního tarifu
paušální odměna
odměna je stanovena fixní částkou za kompletní vyřízení věci

Advokát je plátcem daně z přidané hodnoty.

© 2016 www.Advokati-Zlin.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net