Advokátní kancelář Mgr. Miloslava Jančíka

poskytuje svým klientům vysoce kvalifikovaný právní servis ve všech oblastech práva České republiky

Specializace

• občanské právo
• obchodní právo
• trestní právo
• rodinné právo
• správní právo
• stavební právo

Priority

• individuální přístup
• soukromě i pracovně
• vzájemná důvěra a respekt
• ohled na možnosti klienta
• dlouhodobá spolupráce
• kritické zhodnocení rizika

Jsme oprávněni činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách.

(úřední ověření listin)

Provádíme také úschovy peněz a poskytujeme služby související s převody nemovitostí.

Náš tým

Advokátní kancelář tvoří tým mladých právníků se znalostí anglického a německého jazyka.

Mgr. Miloslav Jančík

advokát

Mgr. Miloslav Jančík se narodil dne 26. 9. 1981 ve Zlíně.
V roce 2006 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, během studia působil v soukromém sektoru na právním oddělení logistické společnosti.

Po ukončení studia působil v advokátní kanceláři v Brně jako advokátní koncipient, kde získal všeobecnou praxi se specializací na:

  • obchodní právo (obchodní rejstřík, vymáhání pohledávek, právo cenných papírů)
  • občanské právo (převody nemovitostí)
  • rodinné právo (rozvod, vypořádání společného jmění manželů, osvojení)
  • trestní právo (obhajoba v trestním řízení i zastupování poškozených v trestním řízení).

Během své advokátní praxe dále získal rozsáhlé právní zkušenosti v právních oblastech upravujících:

  • nutná obrana a krajní nouze v trestním řízení
  • zbraně, střelivo a výbušniny
  • myslivost
  • lesnictví
  • zemědělství

Od února 2016 je Mgr. Miloslav Jančík zkušebním komisařem jmenovaným ministerstvem vnitra k vykonání zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu.

Mgr. Miloslav Jančík je spoluautorem několika učebnic pro průmysl komerční bezpečnosti, příležitostně přednáší na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Mgr. Miloslav Jančík hovoří anglicky.

Renata Vykoukalová

vedoucí kanceláře

V roce 1981 ukončila studium na Střední ekonomické škole ve Zlíně. Následně pracovala v oblasti administrativy na úřadech a v několika různých společnostech. Své mnohaleté zkušenosti doplnila rovněž během své působnosti u Krajského soudu v Brně, pobočky Zlín, kde vykonávala pozici asistentky předsedkyně pobočky KS ve Zlíně. Má za sebou také předcházející praxi jako vedoucí advokátní kanceláře. Od srpna roku 2023 zajišťuje vedení a plynulý chod naší kanceláře.

Mgr. Adéla Mikelová

advokátka

V roce 2016 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Během studia působila jako praktikantka v advokátní kanceláři a kanceláři insolvenční správkyně. Od roku 2020 působila v naší kanceláři na pozici advokátní koncipient s generální praxí. V současnosti je zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory jako samostatná advokátka. Zaměřuje se na převody nemovitostí, rodinné právo, právo obchodních korporací, trestní právo, závazkové vztahy a z nich vyplývající spory. Hovoří a poskytuje právní služby také anglicky.

Mgr. et Bc. Martin Hrabec

advokát

Odbornou přípravu na výkon advokacie započal v roce 2013, kdy začal studovat na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2019 na své alma mater úspěšně absolvoval obor Právo a právní věda, v následujícím roce pak promoval rovněž v oboru Právo ve veřejné správě, kde získal specializaci na správní právo. Od počátku roku 2020 působí v naší advokátní kanceláři, kde po dobu více než 3 let vykonával generální praxi na pozici advokátní koncipient. Od listopadu 2023 je zapsán v seznamu advokátů. Specializuje se především na rodinné právo, trestní právo, závazkové vztahy a sepisy smluv, pracovní právo, převody nemovitostí, dědické právo, obchodní právo, exekuční a insolvenční řízení, jeho praxe však zůstává generální a rád pomáhá klientům s nejrůznějšími právními problémy. Jeho doménou je pečlivost a preciznost, zakládá si na osobním a férovém jednání s vlastními klienty. Hovoří anglicky.

Mgr. Karel Fuksa

advokátní koncipient

V roce 2015 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Více než pět let působil v manažerské pozici ve Strategické průmyslové zóně Holešov, kde zodpovídal za právní a obchodní oblast. Má za sebou také předcházející praxi v advokacii zaměřenou na nemovitosti a korporátní sektor. Zároveň studuje obor Ekonomie na Vysoké škole ekonomické v Praze a dlouhodobě se zabývá ekonomickým modelováním a oceňováním rizika. V současnosti také vykonává funkci místostarosty obce Skaštice.

Od roku 2022 působí v naší kanceláři na pozici advokátní koncipient. Vykonává zde generální praxi se specializací na závazkové právo, problematiku nemovitostí a právo municipalit. Hovoří anglicky a německy.

Mgr. Kateřina Brázdilová

advokátní koncipientka

V roce 2022 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Již během studia působila v naší advokátní kanceláři jako právní praktikantka. Od října roku 2022 zde nastoupila na pozici advokátní koncipientky. Vykonává generální praxi se specializací na trestní právo, rodinné právo, problematiku nemovitostí a závazkové spory. Hovoří anglicky.

Mgr. Jan Vajdák

advokátní koncipient

V roce 2023 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Během studia působil jako praktikant na Okresním státním zastupitelství v Olomouci, Krajském ředitelství policie Olomouckého kraje a v advokátní kanceláři. Od roku 2023 působí v naší kanceláři na pozici advokátní koncipient. Vykonává generální praxi se specializací na trestní právo, rodinné právo a závazkové spory. Hovoří anglicky. Učí se španělsky.

Mgr. Anna Škrabálková

advokátní koncipientka

V roce 2023 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Během studia působila jako praktikantka v advokátní kanceláři. Po studiu nastoupila na pozici notářské koncipientky v notářské kanceláři v Uherském Hradišti. Od roku 2023 působí v naší advokátní kanceláři na pozici advokátní koncipientka. Vykonává zde generální praxi se specializací na rodinné právo, závazkové vztahy a z nich vyplývající spory, dále dědické právo, právo obchodní a trestní. Hovoří anglicky.

Spolupracujeme se zahraničními advokátními kancelářemi.

Kontaktujte nás

Po-Pá: 08:00-12:00, 13:00-17:00, nebo po předešlé dohodě.
Volejte

+420 606 721 177
Mgr. Miloslav Jančík

+420 577 102 173

Najdete nás

B. Němcové 432
760 01 Zlín
Česká republika

Subjekt

Mgr. Miloslav Jančík
IČO:720 13 842
DIČ:CZ8109264119
ev. č. ČAK:12849

 

Bankovní spojení k hrazení faktur: 2102714900/2700, UniCredit Bank.

Zvláštní účet advokátní úschovy určený k přijímání plateb určených pro klienty: 2102714919/2700, UniCredit Bank.