Advokátní kancelář Mgr. Miloslava Jančíka

poskytuje svým klientům vysoce kvalifikovaný právní servis ve všech oblastech práva České republiky

Specializace
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • trestní právo
 • rodinné právo
 • správní právo
Priority
 • individuální přístup
 • soukromě i pracovně
 • vzájemná důvěra a respekt
 • ohled na možnosti klienta
 • dlouhodobá spolupráce

Jsme oprávněni činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách.

(úřední ověření listin)

Provádíme také úschovy peněz a poskytujeme služby související s převody nemovitostí.

Náš tým

Advokátní kancelář tvoří tým mladých právníků se znalostí anglického a německého jazyka.

Mgr. Miloslav Jančík

advokát

Mgr. Miloslav Jančík se narodil dne 26. 9. 1981 ve Zlíně.

V roce 2006 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, během studia působil v soukromém sektoru na právním oddělení logistické společnosti.

Po ukončení studia působil v advokátní kanceláři v Brně jako advokátní koncipient, kde získal všeobecnou praxi se specializací na:

 • obchodní právo (obchodní rejstřík, vymáhání pohledávek, právo cenných papírů)
 • občanské právo (převody nemovitostí)
 • rodinné právo (rozvod, vypořádání společného jmění manželů, osvojení)
 • trestní právo (obhajoba v trestním řízení i zastupování poškozených v trestním řízení).

Během své advokátní praxe dále získal rozsáhlé právní zkušenosti v právních oblastech upravujících:

 • nutná obrana a krajní nouze v trestním řízení
 • zbraně, střelivo a výbušniny
 • myslivost
 • lesnictví
 • zemědělství

Od února 2016 je Mgr. Miloslav Jančík zkušebním komisařem jmenovaným ministerstvem vnitra k vykonání zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu.

Mgr. Miloslav Jančík je spoluautorem několika učebnic pro průmysl komerční bezpečnosti, příležitostně přednáší na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Mgr. Miloslav Jančík hovoří anglicky.

Mgr. Veronika Kotačková

advokátní koncipientka

V roce 2017 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, kde se mimo jiné zabývala právnickými osobami soukromého práva, zejména problematikou svěřeneckého fondu, nadacemi, nadačními fondy apod., dále zdravotnickým právem a spotřebitelským právem, kterému se blíže věnovala v rámci dTestu a vyučovala jej na středních školách. Během svého studia také vykonávala povinnou praxi v této advokátní kanceláři, kde po dokončení studia nastoupila jako advokátní koncipientka.

V rámci výkonu své koncipientské praxe se mimo jiné soustředí zejména na:

 • občanské právo (smluvní vztahy, věcná práva k věcem cizí, problematika vlastnictví, právnické osoby soukromého práva, osobnostní práva, náhrada majetkové i nemajetkové újmy a rodinné právo)
 • spotřebitelské právo (eshop, smlouvy s telefonními operátory, spotřebitelské úvěry, obchodní podmínky)
 • pracovní právo (pracovní smlouva, dohody mimo pracovní poměr, ukončení pracovního poměru)
 • zdravotnické právo (mlčenlivost a informační povinnost, souhlas pacienta a nucené léčení, odpovědnost ve zdravotnictví, pitva, práva a povinnosti lékaře, odborná kvalifikace ve zdravotnictví)
 • trestní právo
 • stavební právo

Mgr. Veronika Kotačková hovoří anglicky i německy.

Mgr. Filip Papež

advokátní koncipient

V roce 2016 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde se vedle povinného základu stěžejních právních odvětví zabýval též právem životního prostředí, právem nemovitostí či právem zdravotnickým.  Za svého studia získal praxi v této advokátní kanceláři, kde následně nastoupil na místo advokátního koncipienta.

V rámci účasti na výkonu všeobecné praxe této advokátní kanceláře se soustředí na následující oblasti práva:

 • závazkové právo - tvorba a analýza smluvní dokumentace (včetně dokumentace v jazyce anglickém), všeobecné obchodní podmínky, pojistné právo, náhrada majetkové a nemajetkové újmy,
 • sporná agenda - vymáhání pohledávek z občanskoprávních i obchodněprávních vztahů,
 • právo nemovitostí,
 • spotřebitelské právo,
 • korporační právo - obchodní rejstřík, spolkové právo,
 • rodinné právo - manželské majetkové právo, úprava práv a povinností k nezletilému,
 • pracovní právo,
 • trestní právo (včetně vymáhání nároků poškozených),
 • správní právo - přestupkové právo (včetně vymáhání nároků poškozených).

Mgr. Filip Papež hovoří anglicky.

Mgr. Jan Tomáš

advokátní koncipient

V roce 2016 absolvoval Právnickou fakultu MU Brno. Během studia se kromě studia povinných právních odvětví věnoval také oblastí ochrany základních lidských práv a svobod s důrazem na problematiku nepřímé diskriminace.

V rámci své koncipientské praxe se zabývá širokou oblastí práva, zaměřuje se zejména na:

 • občanské právo – tvorba a analýza smluvní dokumentace, pojistné právo, náhrada majetkové a nemajetkové újmy, služebnosti,
 • obchodní právo (založení a změna obchodních společností, vymáhání pohledávek),
 • rodinné právo (rozvod, vypořádání společného jmění manželů, úprava poměrů k nezletilému dítěti, výživné, osvojení),
 • pracovní právo,
 • správní právo (stavební řízení, přestupkové řízení),
 • trestní právo,
 • sepis a analýza smluvních dokumentů týkajících se nemovitostí.

Mgr. Jan Tomáš hovoří anglicky.

Spolupracujeme se zahraničními advokátními kancelářemi.

Kontaktujte nás

Po-Pá: 08:00-12:00, 13:00-17:00, nebo po předešlé dohodě.
Volejte

+420 606 721 177
Mgr. Miloslav Jančík

+420 577 102 173
Tel./Fax.

Najdete nás

B. Němcové 432
760 01 Zlín
Česká republika

Subjekt

Mgr. Miloslav Jančík
IČO:720 13 842
DIČ:CZ8109264119
ev. č. ČAK:12849

 

Bankovní spojení: 2102714900/2700, UniCredit Bank.

Zvláštní účet advokátní úschovy určený k přijímání plateb určených pro klienty: 2102714919/2700, UniCredit Bank.